SLIREJ sandspridare används av dig som har tröttnat på halkan. Genom att förse dig med en grusbädd under hjulen ger dig SLIREJ maximalt fäste vid t.ex. rangering av containrar, lastning av timmer eller vid körning under tuffa vinterförhållanden. Skaffa dig en billig livförsäkring med SLIREJ sandspridare som ökar din och andras säkerhet på halt vinterväglag.Vintern fortsätter hålla oss i sitt starka grepp med mera snö på väg. Vi hoppas våra kunder har nytta av våra SLIREJ aggregat.


Glöm inte av att ge lagren regelbunden smörning.