SLIREJ sandspridare används av dig som har tröttnat på halkan. Genom att förse dig med en grusbädd under hjulen ger dig SLIREJ maximalt fäste vid t.ex. rangering av containrar, lastning av timmer eller vid körning under tuffa vinterförhållanden. Skaffa dig en billig livförsäkring med SLIREJ sandspridare som ökar din och andras säkerhet på halt vinterväglag.Sommarens Mittia skogstransportmässa i Ljusdal närmar sig med stora steg. Den 18-19 Augusti är datumen som ni inte får missas.


Vi kommer stå på vår vanliga plats som vi haft i många år, så välkomna dit.