Luftbälg

Luftbälgen är en alternativ konstruktion mellan lådan och konsolen. Fördelen med Luftbälgen är att den är otroligt lätt att lossa och vika undan, vilket ger tillräcklig plats mellan hjul och matarrulle för att lägga på snökedjor.

Man lyfter bara på handtaget och lådan faller ner. När man använt kedjorna klart så trycker man på strömbrytaren och SLIREJ går mot hjulet, handtaget faller tillbaka och den är åter i driftsläge.

Broschyr 650 Luftbälg

A-serien_1